Tider og priser

Nye treningstider gjeldene fra 1. mars 2021.

Betaling:

Klubben sender ut faktura på kontingent 100,- pr. kalenderår, samt egen faktura for treningsavgift. Husk å få registrert deg så snart du kommer i hallen, dersom du ikke allerede er registrert.