Tider og priser

Her finner du treningstider (sist justert 1. januar 2023)

 

Betaling:

Klubben sender ut faktura på medlemskontingent kr 100,- pr. kalenderår, samt egen faktura for treningsavgift. Nye medlemmer må selv registrere seg på minidrett.no.

 

Treningsavgift:

Gruppe A3 Nybegynnere U9, U11 kr. 700/halvår

Gruppe A2 Litt øvede U9, U11, U13 kr. 800/halvår

Gruppe A1 Viderekomne U11, U13, U15 kr. 1100/halvår

Gruppe B Viderekomne U15, U17 kr. 1000/halvår

Gruppe C/D Junior konkurranse kr. 1300/halvår + ballavgift kr. 800/halvår

Gruppe E Elitelaget kr. 1300/halvår + ballavgift kr. 800/halvår

Veteran Konkurransespillere ca. 35 år + Kr. 1300/halvår (må ha egne baller)

Trim Voksne nybegynnere/viderekomne kr. 1300/halvår (må ha egne baller)

Familie kr. 2700 (må ha samme bostedsadresse)

Ball- og treningsavgift toppsatsingsgruppe kr. 2500/halvår (ikke inkl. i andre avgifter)