Tider og priser

Oppstart av sesongen 2017/2018 er onsdag 16. august.

Nybegynnere barn trener onsdager.

Voksne nybegynnere/studenter trener mandager kl. 20.30-22.00.

Betaling:

Klubben sender ut faktura på kontingent 100,- pr. kalenderår, samt egen faktura for treningsavgift. Husk å få registrert deg så snart du kommer i hallen, dersom du ikke allerede er registrert.

Se her for komplett oversikt over treningstider og treningsavgifter for de ulike gruppene.