Innkalling til årsmøte

Årsmøtet skal:

Behandle årsberetning

Behandle regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag og saker

Fastsette kontingent

Vedta budsjett

Velge følgende tillitsmenn:

  1. Styre, bestående av     

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

1-4 styremedlemmer

1 varamedlem

  1. Medlem(mer) til Rådet
  2. 2 revisorer med varamenn, eller en autorisert revisor
  3. Utdanningskontakt
  4. Representant(er) til idrettskretsens og badmintonforbundets ting
  5. Valgkomité på 3 medlemmer (leder og 2 medlemmer)

Godkjenne Rådets innstilling til æresmedlemskap

Styrets årsberetning: /Storage/Documents/2015%2F%C3%85rsberetning%20KBK%202014.pdf.

Forslag til saker til årsmøtet sendes til helene_abusdal@hotmail.com.

Hilsen styret