Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte 2020 for Kristiansand Badminton Klubb mandag 14. juni 2021  kl. 19.00. Møtet vil sannsynligvis bli avholdt på via video. Påmelding til Atle Jensen på atlejensen66@gmail.com.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsberetning
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag og saker
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge følgende tillitsmenn:
  • Styre, bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1-4 styremedlemmer, 1 varamedlem
  • Medlem(mer) til Rådet
  • 2 revisorer med varamenn, eller en autorisert revisor
  • Utdanningskontakt
  • Representant(er) til idrettskretsens og badmintonforbundets ting
  • Valgkomité på 3 medlemmer (leder og 2 medlemmer)
 7. Godkjenne Rådets innstilling til æresmedlemskap

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Atle Jensen innen 7. juni til følgende email: atlejensen66@gmail.com.

Her er styrets årsberetning for 2020.