Styrets årsberetning 2021

Årsmøtet avholdes tirsdag 29. mars kl. 19.00 i Badmintonsenteret. Her finner du sakslisten.

Her er styrets årsberetning for 2021, samt forslag til nye vedtekter for klubben:

Årsberetning

Vedtekter

Se tidligere utsendt innkalling til årsmøtet.