Innkalling til årsmøte

For å beregne nok mat og drikke må de som vil delta melde seg på til Hege på hege@byggmesterforeningen.no, senest 23. april.

Se innkallingen til årsmøtet her.

Se styrets årsberetning her.

Se forslag til nye lover tilpasset ny lovnorm fra NIF.