Nybegynnerparti for barn

Vi starter nytt nybegynnerparti for barn i alderen ca. 8-12 år (yngre og eldre barn kan også begynne).

Hver onsdag kl. 1730-1830 i Badmintonsenteret. Se her for mer informasjon.

Ved spørsmål kontakt juniorutvalget v/Helene, tlf. 91614166, eller Christin, tlf. 91777740 eller trener Thea, tlf. 40289066.