Foreldremøte 11. september

Takk til alle som møtte på foreldremøtet. Her er de to dokumentene vi gikk gjennom, KBKs sportsplan og sesongplan for 2018/2019.

Sportsplan 2018-2021.

Sesongplan sesongen 2018/2019.