Sportsplan 2018-2021

Her kan du se og laste ned KBKs sportsplan for 2018-2021 som er utarbeidet av juniorutvalget.