Tider og priser

Oppstart av sesongen 2016/2017 er mandag 22. august.

Nye medlemmer ca. 8-13 år ønskes velkommen onsdager kl. 1730-1830.

Voksne nybegynnere/studenter ønskes velkommen mandager kl. 20.30-22.00.

Betaling:

Klubben sender ut faktura på kontingent 100,- pr. år, samt egen faktura for treningsavgift. Husk å få registrert deg så snart du kommer i hallen, dersom du ikke allerede er registrert.

Treningsavgifter:

Trim - kr. 1200 pr. semester (må ha egne baller!)

Senior elite - kr. 1300 pr. semester (må ha egne baller!)

Gruppe 6 (U17/U19/U23 elite) - kr. 1300 pr. semester + ballavgift kr. 800

Gruppe 5 (U13/U15 elite) - kr. 1150 pr. semester + ballavgift kr. 600

Gruppe 3 og 4 (Viderekomne II U11-U19) - kr. 900 pr. semester + ballavgift kr. 200

Gruppe 2 (Viderekomne I U11/U13) - kr. 900 pr. semester

Gruppe 1 (Nybegynnere8-13 år) - kr. 600 pr. semester

Familie* - kr. 2500 pr. semester

*Familiemedlemmer som har bosted på samme adresse. Alle må betale medlemskontingent (kr. 100/år) i tillegg.